Gjuteriet
Gjuteriet Eskilstuna

Med industrihistoria i väggarna

Munktellstaden ligger centralt i Eskilstuna. Det som från början var Bolinder-Munktells industriområde ville kommunen omvandla till ett attraktivt bostadsområde. Här har Magnolia Bostad uppfört projektet Gjuteriet bestående av 98 bostadsrätter och 164 hyresrätter. Ett viktigt ingångsvärde vid ritandet av husen var att de skulle förhålla sig till den gamla industriarkitekturen och miljön i Eskilstuna. För att knyta an till denna historia har genomgående tåliga ooch tidlösa materialval fått ge liv åt gestaltningen.

Genomfört
Område
Norra Munktellstaden, Eskilstuna
Ägandeform
Hyresrätt och bostadsrätt
Antal bostäder
262
Arkitekt
Hidemark & Stintzing
Miljöcertifiering
Miljöbyggnad Silver

Ljusa boenden med högt i tak

Gjuteriet innehåller ett varierande utbud av både små och stora lägenheter. Från takvåningar med stora terrasser till mindre lägenheter med generösa balkonger. Lägenheterna kännetecknas av de höga takhöjderna – från 2,7 upp till 3,5 meter. Generösa fönsterpartier låter landskapet och parken runtomkring flytta in och bli en del av rumsligheten.

Gröna innergårdar och parker

Gårdarna och parken får en central roll i gestaltningen med en tydlig grön karaktär och varierad vegetation. I den närliggande parken blandas ö̈ppna soldränkta platser med mer lummiga och skuggiga delar som ger svalka under varma dagar. Gårdsbebyggelsen med cykelskjul och förråd i spaljé och sedumtak blir ett intimt rum i den stora parkens närhet. Om sommaren kläs byggnaderna i växtlighet och på vintern framträder den bakomliggande träfasaden.