Tegelslagaren
Tegelslagaren Vallentuna

Ett genomtänkt kvarter

Tegelslagaren är ett genomtänkt kvarter i allt från arkitektur till inredning. Kvarteret har en viktig och central plats i området med två små lokaler och en liten park.

I Tegelslagaren i Åby Ängar finns allt från 1–3:or, med betoning på välplanerade 1–2:or.

  • En liten park strax intill
  • Lokaler i bottenplan som skapar liv i kvarteret
  • Garage under huset
  • Laddplatser för elbil
  • Tak med solceller
Område
Åby Ängar, Vallentuna
Ägandeform
Hyresrätt
Antal bostäder
157
Inflyttning
2018/2019
Arkitekt
ETTELVA Arkitekter
Entreprenör
ED Bygg
Fastighetsägare
SEB Domestica
Miljöcertifiering
Miljöbyggnad Silver

Ljusa hem med fina materialval

Lägenheterna är bra planerade med en genomgående hög standard och fina materialval. Nästan alla bostäder har balkong eller uteplats mot den grönskande innergården.

Takhöjden är 2,5 meter, vilket är något högre än standard för att skapa ännu mer ljus och rymd. På bottenplan finns två mindre lokaler vilket skapar liv och rörelse i kvarteret.

Arkitektur som knyter an till områdets historia

Namnet Tegelslagaren har inspirerats av områdets dåtida tegelbruk. För att låta vår moderna arkitektur knyta an till historien har vi klätt de två huskropparna med bottenvåningar i tegel och puts ovanför. Fasaderna har även inslag av liggande träpanel som skapar en varierad arkitektur med tidlös prägel.

Den gröna innergården öppnar sig mot sydväst och bjuder på fina grönytor, pergola, grillplats samt en liten lekplats för kvarterets yngsta.

Miljöbyggnad Silver är guld värt

När vi på Magnolia Bostad utvecklar nya bostadsprojekt tar vi stor hänsyn till miljön. Våra hus ska inte bara vara hållbara idag, utan i generationer.

Kvarteret Tegelslagaren klassificeras som Miljöbyggnad Silver, vilket är ett kvitto på att vi tar ett stort ansvar för miljön. Bland annat erbjuder vi laddplatser för elbil. Vi bygger även tak med solceller för att minska fastigheternas miljöpåverkan.