Tegelslagaren
Tegelslagaren Vallentuna

Arkitektur som knyter an till områdets historia

Tegelslagaren är ett genomtänkt kvarter i allt från arkitektur till inredning. Kvarteret har en viktig och central plats i området med två små lokaler och en liten park.

Genomfört
Område
Åby Ängar, Vallentuna
Ägandeform
Hyresrätt
Antal bostäder
157
Arkitekt
ETTELVA Arkitekter
Miljöcertifiering
Miljöbyggnad Silver

Arkitektur med en tanke

Namnet Tegelslagaren har inspirerats av områdets dåtida tegelbruk. För att låta vår moderna arkitektur knyta an till historien har vi klätt de två huskropparna med bottenvåningar i tegel och puts ovanför. Fasaderna har även inslag av liggande träpanel som skapar en varierad arkitektur med tidlös prägel.

Liv, rörelse och grönytor

Lägenheterna är välplanerade med en genomgående hög standard och fina materialval. Takhöjden är 2,5 meter, vilket är något högre än standard för att skapa ännu mer ljus och rymd. På bottenplan finns två mindre lokaler vilket skapar liv och rörelse i kvarteret. Den gröna innergården öppnar sig mot sydväst och bjuder på grönytor, pergola, grillplats samt en liten lekplats för kvarterets yngsta.