Hur kan en boll förändra samhället? Magnolia Bostad släpper fotbollsrapport.
2021-05-12

Hur kan en boll förändra samhället? Magnolia Bostad släpper fotbollsrapport.

Idag släpper vi vår fotbollsrapport om vårt engagemang för svensk tjej- och damfotboll. Vi har låtit våra klubbar komma till tals och berätta om sin vardag och sina behov. Vi kallar det Fotbollbarhet.

Att samarbeta med fotbollsklubbar för att främja integration, jämställdhet och skapa trygghet är inte något som alla bolag gör. För oss på Magnolia Bostad är det en självklarhet. Idag släpper vi vår fotbollsrapport, där vi berättar hur vi med fotbollen som verktyg kan bidra till ett bättre samhälle på flera plan.

Magnolia Bostad vill vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi finns. Sedan 2016 har bolaget stöttat tjej- och damfotbollslag runt om i Sverige med allt från lånefotbollsskor till mellanmål och läxhjälp.

Det etablerade samarbetet betyder mycket för de unga flickorna i samhällena, men också för oss som företag.

”Vi vill ta ett större ansvar för utvecklingen på de orter vi verkar. Engagemanget i tjej- och damfotboll är ett konkret sätt för oss att bidra till integration, jämställdhet, hälsa och trygghet. Vi känner stolthet i det vi gör och hoppas att andra inspireras”, säger Johan Tengelin VD på Magnolia Bostad.

Läs hela rapporten på magnoliabostad.se/fotboll