Ljus framtid i Norrland – men bostadsbrist hotar
2021-11-24

Ljus framtid i Norrland – men bostadsbrist hotar

Den gröna omställningen är ett faktum och med den skapas ett stort antal arbetstillfällen i Norrland. I dag finns allt fler incitament till att flytta till Norrland och de flesta som redan bor där vill bo kvar, visar en undersökning. Det gör att behovet av nyproduktion av bostäder är stort.

 

Med det pågående bygget av Europas största batterifabrik lockas tusentals personer till ett liv i Skellefteå. Samtidigt planeras det för fossilfri tillverkning av stål i Boden. Detta är bara två exempel av vad som komma skall i Norrland som förväntas bidra till många näringslivsinitiativ– men bostadsbristen är skriande.

Ett fastighetsbolag som är på plats med flera projekt är samhällsutvecklaren Magnolia Bostad. De vill skapa möjlighet för en stark tillväxt i den nordligaste och största landsdelen.

– I Norrland har bostadsmarknaden tidigare varit koncentrerad till ett fåtal regionstäder. Men, i och med den industriella omställningen finns nu en bred och påtaglig efterfrågan av bostäder i allt fler norrländska städer. Vi har ambitiösa framtidsplaner, säger Carl Lundin, regionchef Norr på Magnolia Bostad.

 

Ett attraktivt Norrland

Carl Lundin och Johan Tengelin

På uppdrag av Magnolia Bostad genomförde Novus nyligen en undersökning om svenskarnas syn på att bo i Norrland. Syftet med undersökningen var att undersöka allmänhetens tankar – vad som skulle kunna få en att flytta dit och vilken bostad som skulle vara attraktiv om man väl valde att flytta. Resultatet visar bland annat att hela 91 procent av de som bor i Norrland i dag inte kommer att flytta inom tre år.

– Den utflyttning från Norrland som vi tidigare har sett har vänt och allt fler vill stanna kvar. Norrland är mer än ett rikt natur- och friluftsliv. Undersökningen visar att bitar som privatekonomi, arbetsliv och goda boendemöjligheter spelar en viktig roll, säger Johan Tengelin, vd på Magnolia Bostad.

Undersökningen vittnar om att knappt hälften av svenskarna, 47 procent, menar att goda boendemöjligheter är en av de viktigaste tillgångarna för att skapa ett attraktivt Norrland. För Magnolia Bostad innebär ett gott boende ett hem där man trivs och har de kvaliteter och funktioner som man förväntar sig.

– Vi lägger stor vikt vid att bygga och utveckla goda boendemöjligheter. Läget ska vara attraktivt, det ska vara tryggt både dag och natt, det ska finnas goda kommunikationer och möjlighet till rekreation, säger Johan Tengelin och fortsätter:

– Det finns god tillgång på mark i fina områden som är lämplig för bostadsutveckling. Den stora utmaningen är att se till att marken nu blir byggklar och att hålla byggtempot.

 

De vill lösa bostadsbristen

För drygt ett år sedan öppnade Magnolia Bostad ett kontor i Umeå och driver flera projekt i bland annat Luleå, Skellefteå, Sundsvall och Östersund. Genom dessa projekt bidrar de till en hållbar utveckling i Norrland.

– Vi vill vara en del av den samhällsutveckling som sker i Norrland genom att bygga och utveckla både bostäder och samhällsfastigheter, såsom skolor och vårdboenden. Genom socialt engagemang på de orter där vi verkar bidrar vi till integration, jämställdhet, hälsa och trygghet. Magnolia Bostad vill utveckla hela samhällen och välkomnar kommunernas ambitiösa mål och framtidsplaner, säger Carl Lundin.

Läs mer om Magnolia Bostads sociala engagemang här

Marita Björk
IR- och pressansvarig