Magnolia Bostad förvärvar välkänd kursgård och förvandlar den till en modern skola
2021-09-16

Magnolia Bostad förvärvar välkänd kursgård och förvandlar den till en modern skola

Magnolia Bostad har förvärvat Täljövikens kursgård i Österåkers kommun och kommer att utveckla denna till en modern attraktiv F-9 skola för totalt cirka 800 elever. Den framtida skolan kommer totalt att utgöras av cirka 7 000 m2 uthyrningsbar yta, vilket även inkluderar en idrottshall.

Förvärvet utgörs av fastigheterna Österåker Näs 7:6 och 7:8, belägna i området Täljöviken mellan Åkersberga och Svinninge i Österåkers kommun. Idag är kursgården ett spännande nutida landmärke med en imponerande utsikt över vattnet. Kursgården är en av landets mest kända politiska byggnader och uppfördes av LO på 1960-talet. Byggnaden har fina materialval, byggnadstekniska speciallösningar och en inredning som präglas av 1960-talets designklassiker. I omvandlingen till skola kommer bevarandet av byggnadens karakteristika tas i beaktande. Säljaren är Runö Fastigheter HB, som ägs av LO, PEAB och Tagehus gemensamt.

Det är riktigt roligt att vi nu har förvärvat en fastighet som redan inom några år kommer att kunna tas i bruk som skola. Det finns ett stort behov av skolor på Täljöhalvön där många bostäder nu byggs. I området planerar Magnolia Bostad för utveckling av cirka 1 800 bostäder, äldreboende, förskolor och ytterligare en skola”, säger Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad.

Österåkers kommun befinner sig ett expansivt tillväxtläge med flera genomgående projektområden som kommer prägla kommunen en tid framöver. År 2026 förväntas kommunen ha vuxit till över 50 000 personer vilket är en ökning med nästan 5 000 invånare jämfört med idag. Utvecklingsprojektet Täljöhalvön, norr om Stockholm, är ett av de största i regionen. Målet är att skapa en modern småstad vid havet, med ett nytt kommersiellt nav med butiker, restauranger och service samt tre stadsdelar, var och en med sin unika karaktär. Området kommer att erbjuda ett brett utbud av boendeformer, från lägenheter och radhus till fristående villor. Via Roslagsbanan nås Stockholms innerstad på drygt 30 minuter.

Wistrand Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad vid förvärvet. Angermann har varit rådgivare till säljaren Runö Fastigheter HB.