fbpx

Att köpa ny bostad är en stor och viktig investering. Med Magnolia Bostad är du i säkra händer. För att göra det enkelt för dig som ska köpa bostad  har vi skapat tre inredningskoncept med materialval som vi vet att många uppskattar.

I trygga händer – från visning till flytt

Vi bygger hem att trivas i. Men vi ser också till att skapa trygga bostadsaffärer. Vårt trygghetspaket minskar till exempel risken för dubbla boendekostnader om du har svårt att få din gamla lägenhet såld. Dessutom ger vi dig och dina grannar en bra start med en trygg bostadsrättsförening.

Att köpa ny bostad är en stor och viktig investering. Med Magnolia Bostad är du i säkra händer. Vårt Trygghetspaket kan till exempel minimera risken för dubbla boendekostnader och ge dig och dina grannar en bra start med en trygg bostadsrättsförening.

I vårt Trygghetspaket ingår bland annat:

 

 • Möjlighet att flytta fram tillträdesdag
 • Besiktning av bostaden
 • Genomgång av föreningens ekonomi
 • Garanti för byggnadsarbeten, vitvaror mm
 • Garanti för osålda lägenheter och hyresintäktsbortfall

Tillträdesskydd – undvik dubbla boendekostnader

Behöver du skjuta på tillträdet för din nya lägenhet? Inga problem. Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du flytta fram inflyttningsdagen i upp till tre månader. Det minimerar risken för att stå med dubbla boendekostnader.

Läs mer om Tillträdesskydd

Tillträdesskydd innebär att du som bostadsrättsinnehavare har möjlig­het att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. Detta minimerar risken för att du ska stå med dubbla boendekostnader i de fall försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden.

 • För att du ska beviljas uppskjutet tillträde görs en individuell prövning. Det måste finnas ett förmedlingsuppdrag för din befintliga bostad, hos en fastighetsmäklare. Försäljningen ska ha pågått i minst tre månader, före din tillträdesdag och till ett marknadsmässigt pris.
 • Ansökan om uppskjutet tillträde ska vara Magnolia Bostad tillhanda senast en (1) mån före ordinarie tillträdesdag.
 • Uppskjutet tillträde kan beviljas för en (1) månad i taget. Ny ansökan om ytterligare tid görs senast två (2) veckor innan den nya tillträdesdagen infaller. Uppskjutet tillträde kan beviljas i högst tre (3) månader.

Flytta till en trygg bostadsrättsförening

Med Magnolia Bostad kan du vara säker på att din förening vilar på en stabil och långsiktig grund. Vi ger också garanti för att du och dina grannar inte ska drabbas av höjd avgift om alla lägenheter inte blir sålda eller om husets lokaler står utan hyresgäst.

Läs mer om Trygg Bostadsrättsförening

 • Föreningens ekonomiska plan granskas alltid av två behöriga intygsgivare av Bolagsverket.
 • Om inte alla bostäder är sålda senast sex mån efter regleringsdagen ansvarar Magnolia Bostad för att bostadsrättsförening garanteras samtliga insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter.
 • I de fall projektet avbryts och bostadsrätten inte färdigställs återbetalas det förskott som erlagts i samband med tecknande av förhandsavtal.
 • Säkerhet för insatser och upp­låtelseavgifter utfärdas genom en särskild garantiförbindelse.
 • Garanti under två år för hyresintäktsbortfall gällande kommersiella lokaler i berörda bostadsrättsföreningar, inklusive på lokalerna löpande fastighetsskatt.
 • Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år med undantag av vitvaror, armaturer och målning, där garantitiden är två år.
 • Intresserade till boendestyrelse får under en övergångsperiod vara med på styrelsemöten och genomgår även under denna period en styrelseutbildning. Detta för att på bästa möjliga sätt stå rustade för kommande styrelsearbete.