Räntegaranti BRF Linneförrådet

Räntegaranti för
Brf Linneförrådet

Mot bakgrund av aktuella räntor har Magnolia Bostad tagit fram en räntegaranti för Brf Linneförrådet. Den innebär att Magnolia garanterar en maximal ränta på föreningens lån på 3,75%. Om slutlig placerad ränta kommer att överskrida 3,75% kommer Magnolia Bostad subventionera mellanskillnaden. Om räntan blir lägre än 3,75% kommer det att gynna föreningens ekonomi. Räntegarantin gäller i fem år från slutplacering av föreningens lån, vilket sker när alla medlemmar flyttat in.

Garanterad ränta

Max 3,75% på föreningens lån

Giltighetstid

Garantin gäller i fem år

Anpassat erbjudande

Framtaget för Brf Linneförrådet