Fem punkter

Vårt 5-punktsprogram för hållbart byggande

1. Vi gör medvetna val av material, energi och utformning

Så att det blir enkelt för våra kunder att bo och leva hållbart.

 

2. Vi mäter och följer upp vårt klimatarbete

Enligt standarden GHG (Green House Gas Protocol).

 

3. Vi ökar andelen återbruk och cirkulära lösningar

Genom att främja innovation, cirkulär stadsbyggnad och ökad digitalisering för våra kunder.

 

4. Vi arbetar med flera hållbarhetsfaktorer parallellt

Förutom klimat, miljö, affärsetik och ekonomi är även sociala faktorer, som trygghet viktiga inslag i de stadsdelar vi utvecklar.

 

5. Vi ställer om så mycket vi kan

Vi strävar efter att bli klimatneutrala, i första hand genom att ställa om vår verksamhet. Genom ett forskningsbaserat klimatmål stöttar vi Parisavtalet. Vi engagerar oss även i partnerskap för att driva hela branschen mot klimatneutralitet, exempelvis HS30, LFM30 och ÖBKN.