”En småskalig stadsmiljö, med en känsla av att bo på landet.”
2020-02-10

”En småskalig stadsmiljö, med en känsla av att bo på landet.”

Hovås Terrass är ett av de första områdena som Magnolia Bostad utvecklar i Göteborg – och en del av det framgångsrika stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås. Intervju med Karolin Rosengren, affärsutvecklare Magnolia Bostad region väst.

Hej Karolin, berätta om Hovås Terrass

Vårt nya kvarter kommer att innehålla ca 180 hyresrätter. Projektet kommer också att innefatta ca 300 kvm lokaler i bottenplan samt ett garage.

När är det byggstart?

Den är planerad till hösten 2020, så snart vi har fått bygglov. Inflyttningen planeras äga rum under slutet av 2022 och början av 2023.

Vad är det bästa med att bo i Nya Hovås?

Att du har nära till både hav och natur. I närheten finns Stora Amundö med klippbad och åt andra hållet ligger Sandsjöbacka naturreservat. Samtidigt är det bara 12 kilometer till centrala Göteborg och enkelt att pendla. Dessutom finns mysiga restauranger och charmiga butiker på armlängds avstånd.

Berätta om bebyggelsen i den nya stadsdelen.

Det är en småskalig stadsmiljö, fast med en känsla av att bo på landet. Här planeras bostäder, kontor, handel och många olika typer av service. Området har en omtalad variation av byggnadsstorlekar och gestaltning, boendetyper samt upplåtelseformer.

Hur tänker man kring hållbarhet i området?

Aktörerna i Nya Hovås har ett starkt samarbete för att åstadkomma ett vackert och hållbart område. Till exempel har de arbetat fram gemensamma mobilitetslösningar som ska uppmuntra till hållbara färdsätt.