Hållbarhetsrapporten för 2019 ute nu!
2020-04-01

Hållbarhetsrapporten för 2019 ute nu!

Hur arbetar Magnolia Bostad med hållbarhet? Vad gör vi för att bidra till Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål? På vilket sätt kan vi minska vår klimatpåverkan i produktionen? Och vad har egentligen friskvård, kompetensutveckling och fotboll med hållbarhet att göra?

Det och mycket mer får du veta i vår hållbarhetsrapport för 2019 som släpptes tisdagen den 31 mars. Hållbarhetsrapporten är en del av vår årsredovisning. I den rapporterar vi om hur vi arbetar med våra 8 väsentliga hållbarhetsaspekter som går under tre huvudområden; ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar.

Vi skriver bland annat om hur vi jobbar med Agenda 2030, FNs 17 hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Vi beskriver också på vilket sätt vi försöker minska vår klimatpåverkan i produktionen, hur vi källsorterar samt förebygger stress genom att erbjuda vår personal träning som till exempel yoga. Dessutom berättar vi om hur vi stärker den sociala hållbarheten på våra orter genom att stödja tjej- och damfotbollslag runt om i landet.

Läs hela rapporten här 

 

Intervju med Nickie Excellie, hållbarhetskoordinator på Magnolia Bostad

”Samverkan avgörande i branschens klimatarbete.”

Hur tror du fastighetsbranschen kan minska sin miljö- och klimatpåverkan?

Alla bolag måste ta sitt ansvar, men vi tror att samverkan mellan aktörer är avgörande. Vi följer Bygg- och anläggningssektorns färdplan för en klimatneutral verksamhet år 2045, där vi sitter med i gruppen för hållbar upphandling. Vi har också skrivit under och är aktiva inom LFM30, som är Malmöregionens lokala färdplan för att uppnå klimatneutralitet år 2030.

Vad är viktigast för Magnolia Bostad att arbeta med i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan?

Produktionen står för ungefär 40 procent av en byggnads totala klimatpåverkan sett över hela byggnadens livscykel, så självklart måste vi fokusera på att minska denna påverkan. Vi handlar upp våra projekt på totalentreprenad, men ställer krav på byggentreprenadbolagen kring avfallshantering och transport för att minska vår påverkan.

Hur arbetar Magnolia Bostad med energieffektivisering?

De miljö- och energiåtgärder vi utför beror på projektets förutsättningar. Vanliga åtgärder är välisolerade fönster, bergvärme och behovsanpassad ventilation. I mån av geografisk tillgång är merparten av Magnolia Bostads flerbostadshus också anslutna till fjärrvärme och för de projekt som har rätt förutsättningar så utvecklar vi även solenergi.