Magnolia Bostad utvecklar samhällsfastigheter
2019-10-12

Magnolia Bostad utvecklar samhällsfastigheter

Magnolia Bostad ser ett ökande behov i samhället av olika typer av samhällsfastigheter och utvecklar verksamhetsnära byggnader med fokus på de som kommer att leva och verka där.

Catrin Viksten är nytillsatt chef för utveckling av Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad. Hon har gedigen erfarenhet från skola och vård med en bakgrund från bland annat Ersta Diakoni och Hemsö. Hon har utvecklat sjukhus, vård- och omsorgsboenden och varit talesperson för skolfastigheter på Hemsö.

– Jag är glad att vi nu under december tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun av en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Vi kommer dessutom även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten.

– Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en spa-avdelning, säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter.