Startceremoni för 350 bostäder i Kungsbacka
2022-04-07

Startceremoni för 350 bostäder i Kungsbacka

Idag bjöd Magnolia Bostad in till en startceremoni för projektet Lindens Park i Kungsbacka, vilket innebär att byggnationen nu startar. På plats fanns representanter från Kungsbacka kommun, Magnolia Bostad och PFA Bostad.

”Detta kommer att bli vår första byggstart i Kungsbacka kommun och vi ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete med kommunen och PFA. Vi kommer att utveckla vackra och moderna bostäder i det attraktiva och växande Kungsbacka. Magnolia Bostad förvärvade projektet sommaren 2021 och nu är vi stolta att få starta byggnationen”, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst.

”Jag är jätteglad att Magnolia Bostad nu påbörjar Lindens Park. Dels för att få fler bostäder, vilket behövs men även för att komma ett steg närmare med att få stadsdelen Aranäs färdigbyggd. Det kommer bli ett trevligt kvarter som Magnolia Bostad nu bygger”, säger Lisa Andersson, Ordförande Kommunstyrelsen (M).

Kungsbacka är under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Förtätningen av området Lindens park skapar nya karaktäristiska årsringar i centrum genom att förlänga befintlig kvartersstruktur med fler omsorgsfullt gestaltade bostäder och verksamheter i tre kvarter. I mittenkvarteret kommer Kungsbacka kommun hyra lokal för BmSS boende. De nya kvarteren som är väl förankrade i områdets karaktär får varierande fasader i trä och tegel och olika våningshöjder. Bostäderna planeras att certifieras enligt miljöbyggnad Silver och inflyttning kommer att ske under andra halvåret 2024. Magnolia Bostad kommer att projektleda fram till färdigställande och överlämnande till ägaren PFA.

”Vi är väldigt glada över vår första bostadsaffär i Kungsbacka med nyproducerade hyresrätter som är ett nytt segment för oss i Sverige. Kungsbacka är en expansiv kommun och en investering här är helt i linje med vår strategi. Lindens Park är ett fint tillägg till vår portfölj och kommer att ingå i vår långsiktiga förvaltning via Obligo Real Estate”, säger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA.

PFA är Danmarks största kommersiella pensionsbolag och Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare av PFA Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ohldin, Regionchef Väst
076 838 00 99, niklas.ohldin@magnoliabostad.se

Marita Björk
IR- och pressansvarig