Samhällsfastigheter

Vi är en samhällsutvecklare

Magnolia Bostad utvecklar samhällsfastigheter som äldreboenden, trygghetsbostäder, LSS-boenden, studentbostäder, skolor och förskolor

Boendena utvecklas ofta som en del i våra stadsutvecklingsprojekt men kan även utvecklas som enskilda projekt för egen förvaltning eller för försäljning. Oavsett vilken typ av samhällsfastighet det gäller strävar vi inom Magnolia Bostad efter att vara lyhörda för alla intressenters behov, att uppvisa genomförandekraft och att leverera kvalitet genom hela processen.

Utvecklingen av samhällsfastigheter ställer delvis andra krav än när man utvecklar renodlade bostäder, inte minst beroende på att dessa projekt i allmänhet omfattar flera intressentgrupper med skilda behov och önskemål. När vi utvecklar exempelvis äldreboenden och vårdfastigheter ser vi därför inte bara till behoven hos de människor som ska bo i fastigheten utan även personalen som ska arbeta där och anhöriga som ska besöka de boende.

Utvecklingen av skolor och förskolor ställer delvis andra krav då det här gäller att uppfylla de behov förskolebarn eller skolelever har, att tillgodose de krav lärare eller förskolepedagoger ställer på sina arbetslokaler och att leverera en fastighet som fungerar optimalt för den huvudman som driver verksamheten.

Titta närmare på några av våra stadsdelar

Södra Häggvik

Vi planerar att omvandla Stinsen köpcentrum till Södra Häggviks Gårdar, en stadsdel med cirka 1 500 nya bostäder, förskola, skola och levande mötesplatser.

I Södra Häggviks Gårdar planerar vi bostäder för alla – bostadsrätter och hyresrätter för unga och gamla, små och stora familjer. Lägenheterna är genomtänkta, yteffektiva och funktionella så att människor ska trivas och ha råd att bo här.

Läs mer

Vårby Udde

I Vårby Udde planerar vi för cirka 1 800 bostäder med olika boendeformer. Men också förskolor, skolor, äldreboende, butiker, hotell och levande mötesplatser. Allt på strålande läge vid Mälaren.

Här nöjer vi oss inte med att bygga kvarter vid vattnet. Vi bygger även in vattnet som en del av våra kvarter. Genom området ringlar sig bäckar, på torget sprutar ett fontänspel i regnbågens alla färger och vintertid förvandlas innergårdens plaskdamm till skridskobana.

Läs mer

Några exempel på samhällsfastigheter